UKÁZKA SYSTÉMU BEZVA DOCHÁZKA

Pracovní plán

První věc, kterou uživatel vidí po přihlášení do systému Bezva Docházka, je přehledný pracovní plán, který například graficky zobrazuje dny pracovního volna (nemoc, dovolená, mateřská dovolená, služební cesta apod.). Lze z něj také jednoduše vyčíst počet odpracovaných hodin či zbývajících dnů dovolené.

Přehled absencí

Systém Bezva Docházka přehledně zobrazuje aktuální stav přítomnosti zaměstnanců spolu s jejich fotografií a kontaktními informacemi (telefon, mobil, e-mail). K získání naprostého přehledu nad počtem zaměstnanců na pracovišti tak stačí pohled na jednu jedinou stránku.

Kontrola přístupů

Bezva Docházka zaznamenává přesný datum a čas každého přístupu zaměstnance, stejně jako událost, oblast a typ čtečky. V případě využití virtuálního terminálu monitoruje také přesnou pozici dle GPS, která následně umožňuje zobrazení náhledu na mapě.

Časová osa

Díky zobrazení časové osy (tzv. timeline) můžete lehce zjistit, které časy jsou ve Vaší firmě z hlediska počtu přístupů nejvíce exponované, neboť kontinuálně zobrazuje přesné časy jednotlivých přístupů zaměstnanců.

Správa směn

Základem efektivního fungování docházkového systému je správné nastavení směn, ze kterých se vytvářejí pracovní plány zaměstnanců. Díky nim lze jednoduše kontrolovat aktuální stav plnění hodinového fondu či včasnost příchodů a odchodů.

Přehled chyb v docházce

Systém Bezva Docházka kontroluje přístupy uživatelů na základě předem vytvořených pracovních plánů. V případě odchylky mimo nastavenou toleranci vyšle systém zaměstnanci i nadřízenému upozornění o chybě, která se uloží do pracovního plánu zaměstnance a zároveň i do přehledného souhrnu chyb určeného správci docházky.

Žádosti

Uživatelé mohou podávat žádosti administrátorovi či správci docházky – buď ohledně virtuálních terminálů, nebo v případě změny docházky z důvodu návštěvy lékaře, nemoci či dovolené.

Automatická docházka a reporty

Systém Bezva Docházka dokáže dle nastaveného pracovního plánu vytvářet docházkové reporty pro potřeby firemního účetnictví, čímž usnadňuje zpracování mezd.